Одбери возило-АЛ

Ofertë e shkëlqyer!

354 mkd

Për vetura dhe kamionë
Llogaritja më e saktë e detyrimeve të importit dhe doganës.
Në dispozicion vetëm me numrin VIN.

 • Plotësoni formularin
 • Bëni një pagesë
 • Një llogaritje do të arrijë në emailin tuaj
 • Llogaritjet më të sakta 100% për importin e automjeteve
Makina dhe kamionë

Ofertë e shkëlqyer!

354 mkd

For motorcycles only
Llogaritja më e saktë e detyrimeve të importit
Në dispozicion vetëm me numrin VIN

 • Plotësoni formularin
 • Bëni një pagesë
 • Një llogaritje do të arrijë në emailin tuaj
 • Llogaritjet më të sakta 100% për importet e motorëve
Motorcycles

Ofertë e shkëlqyer!

354 mkd

Vetëm për automjetet e TMV Fushues
Llogaritja më e saktë e detyrimeve të importit
Në dispozicion vetëm me numrin VIN

 • Plotësoni formularin
 • Bëni një pagesë
 • Një llogaritje do të arrijë në emailin tuaj
 • Llogaritjet më të sakta 100% për importimin e TMV Fushues
TMV Fushues

Shembull i llogaritjes

Të nderuar të gjithë,
Shërbimi ynë është t’ju ndihmojmë në blerjen e një automjeti, të shmangni kostot dhe problemet e panevojshme gjatë importimit të automjeteve motorike dhe të zbuloni kostot aktuale të përcaktuara në përputhje me doganat dhe rregulloret e tjera.
Sipas të dhënave të mësipërme të automjeteve, gjatë llogaritjes së taksave doganore, një vlerë prej 5,000 EUR duhet të merret si bazë doganore nga bazat e të dhënave të automjeteve në dispozicion. Baza doganore e automjetit shton kostot e transportit dhe të sigurimit në varësi të vendit të importit që specifikoni në aplikim. Sipas tyre, baza doganore do të jetë 5300 EUR mbi të cilën do të llogariten detyrimet doganore. Vlera do të llogaritet me një kurs fikse të këmbimit 61.8.

Sipas numrit të deklaruar të shasisë në bazat e të dhënave të disponueshme:

 1. Të dhënat janë të disponueshme dhe detyrimet doganore duhet të jenë:
 • Përdorimi i provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 125300 denarë.
 • Pa përdorimin e provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 100300 denarë.
 1. Asnjë të dhënë dhe detyra nuk duhet të llogariten sipas modeleve në dispozicion sipas nivelit të pajisjeve (p.sh. MERCEDES-BENZ ka: Classic (themelore), Avantgarde (sportive), dhe Elegance (luks) etj.

Nëse nuk specifikoni nivelin e pajisjeve ne do t’ju japim dy mundësi, më themelore dhe më të shtrenjta.

Modeli më themelor:

 • Përdorimi i provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 125300 denarë.
 • Pa përdorimin e provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 100300 denarë.

Modeli më i shtrenjtë:

 • Përdorimi i provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 125300 denarë.
 • Pa përdorimin e provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 100300 denarë.

Nëse automjeti nuk është i disponueshëm në bazën e të dhënave të automjeteve, llogaritja e taksës doganore * duhet të bazohet në të dhënat në internet të disponueshme (kbb.com, mobile.de, autoscout24.com, etj.)

 • Përdorimi i provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 125300 denarë.
 • Pa përdorimin e provës së origjinës (EUR1 ose deklarimi i faturës së origjinës) do të ishte: 100300 denarë.

ВАЖНО: Nëse vlera e faturës së automjetit është më e lartë se vlera e marrë nga bazat e të dhënave të automjeteve në dispozicion, dogana ose baza doganore do të jetë vlera e faturës e deklaruar në faturë.

Ju duhet* do të thotë që sipas informacionit që ju ofrojmë është në përputhje me doganat dhe të gjitha rregulloret e tjera që rregullojnë llogaritjen e detyrimeve doganore. Ne nuk jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye paguani pak a shumë detyra doganore ndërsa pastroni automjetin tuaj.. Përcaktimi i bazës doganore të automjetit rregullohet me nenet 29, 30, 31, 32, 33 dhe 34 të Kodit Doganor.

Nëse keni kontrolluar opsionin “Unë dua të di se cili standard EURO * është automjeti”, është EURO 2

EURO*(European emission standards) Standardet evropiane të emetimit përcaktojnë kufijtë e pranueshëm të emetimit për automjetet e reja të shitura në vendet anëtare të BE-së. Standardet e shkarkimeve përcaktohen në një seri direktivash të Bashkimit Evropian që parashikojnë prezantimin progresiv të standardeve gjithnjë e më të rrepta.
Nëse keni kontrolluar opsionin “Dua të di se cila klasë e efikasitetit të CO2 është automjeti”, është një klasë B.

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për saktësinë e informacionit të mësipërm. Ky informacion nuk mund të përdoret kundër ndonjë personi fizik ose juridik ose autoriteti publik.
Nëse importoni automjetin dhe krahasoni taksat doganore që paguani dhe ato të listuara më lart, do të jeni në gjendje të vlerësoni informacionin tonë se sa ju ndihmoi në blerjen e automjetit.

Po shfaqen krejt 3 përfundimet