Одбери возило

Одлична Понуда!

354 мкд.

АВТОМОБИЛИ И ЛЕСНО ДОСТАВНИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА.
Најточна пресметка на вкупни царински давачки при увоз.
Внеси VIN број = 100% точна пресметка.

 • Пополни ја формата
 • Направи уплата
 • На твојот маил ќе пристигне пресметка
 • 100% Најточни пресметки за увоз на возила
Автомобили и товарни возила

Одлична Понуда!

354 мкд.

МОТОРЦИКЛИ
Најточна пресметка на вкупни царински давачки при увоз.
Внеси VIN број = 100% точна пресметка.

 • Пополни ја формата
 • Направи уплата
 • На твојот маил ќе пристигне пресметка
 • 100% Најточни пресметки за увоз на моторцикли
Моторцикли

Одлична Понуда!

354 мкд.

ТМВ Кампинг возила
Најточна пресметка на вкупни царински давачки при увоз.
Внеси VIN број = 100% точна пресметка.

 • Пополни ја формата
 • Направи уплата
 • На твојот маил ќе пристигне пресметка
 • 100% Најточни пресметки за увоз на ТМВ Камприколки
ТМВ Камприколки

ПРИМЕР ПРЕСМЕТКА

Почитувани,
Нашата услуга е да Ви помогне при купување на возило, да се избегнат непотребни трошоци и проблеми при увозот на моторни возила и да ги дознаете вистинските трошоци утврдени согласно царинските и други прописи.
Според наведените податоци за возилото, при пресметување на царинските давачки, би требало* да се земе вредност како царинска основица во висина од 5000 ЕВРА од расположиви бази на податоци за возила. На царинската основицата на возилото се додаваат трошоци за транспорт и осигурување во зависност од земјата на увоз што сте ја навеле во барањето. Според нив царинската основица ќе биде 5300 ЕВРА на која ќе се пресметаат царинските давачки. Вредноста ќе се пресмета по фиксен курс 61,8.

Според наведениот бројот на шасија во расположивите бази на податоци:

 1. Има податок и царинските давачки би требало* да бидат:
 • Со користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 125300 денари.
 • Без користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 100300 денари.
 1. Нема податок и царинските давачки би требало* да бидат пресметани според расположиви модели според нивото на опрема (пр. за MERCEDES-BENZ ги има: Classic (basic), Avantgarde (sporty), and Elegance (luxury) итн

Доколку немате наведено ниво на опрема ќе ви дадеме две опции, најосновниот модел и најскапиот модел.

Најосновниот модел:

 • Со користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 125300 денари.
 • Без користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 100300 денари.

Најскапиот модел:

 • Со користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 125300 денари.
 • Без користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 100300 денари.

Доколку го нема возилото во расположивите бази на податоци за возила, пресметувањето на царинските давачки би требало* да биде според расположиви интернет податоци (kbb.com, mobile.de, autoscout24.com, итн)

 • Со користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 125300 денари.
 • Без користење на доказ за потекло (ЕУР1 или изјава за потекло во фактура) би биле: 100300 денари.

ВАЖНО: Доколку фактурната вредност на возилото е повисока од вредноста добиена од расположивите бази на податоци за возилото, царинењето или царинската основица ќе биде фактурната вредност наведена во фактурата.

Би требало* значи дека според информацијата што ви ја даваме е според царинските и сите други прописи кои го регулираат пресметувањето на царинските давачки. Се оградуваме ако од било кој причини при царинењето на вашето возило платите повеќе или помалку царински давачки. Утврдувањето на царинска основица на возилото е регулирано со членовите 29, 30, 31, 32, 33 и 34 од Царинскиот законот.

Доколку сте ја штиклиравте опцијата “Сакам да знам кој EURO* стандард е возилото“, тој е EURO 2

EURO*(European emission standards) Европските стандарди за емисија ги дефинираат прифатливите граници за емисија на издувни гасови на нови возила што се продаваат во земјите членки на Европската унија. Стандардите за емисија се дефинирани во серија директиви на Европската унија, во кои се предвидува прогресивно воведување на сè построги стандарди.

Доколку сте ја штиклиравте опцијата “Сакам да знам којa CO2 класа на ефикасност е возилото“, таа е B класа.

Не превземаме никаква одговорност за точноста на погоре наведените информации. Овие информации не можат да се употребат против никое физичко или правно лице и државен орган.
Доколку го увезете возилото и ги споредите царинските давачки што ќе ги платите и оние што се наведени погоре ќе може да ја оцените нашата информација колку Ви помогнала при купувањето на возилото.

Showing all 3 results